puzzel voorbeeld

Puzzel

Er zijn 10 puz­zels, doe je best om ze al­le­maal op te los­sen! Klik op het stuk­je puz­zel om de­ze te ver­schui­ven naar het le­ge plek­je. Dus je kunt na­tuur­lijk al­leen maar klik­ken op een stuk­je puz­zel naast een leeg plek­je. Wan­neer al­le puz­zel stuk­jes goed staan kun je met de 2de puz­zel be­gin­nen. Klik dan op "Shuffle Picture 2". Enzo­voort ... veel ple­zier!