Fetish schoen met de voet van de Meesteres.
Deze voet moet aanbeden te worden.

Schoen en voet fetish

Een vrouw op ho­ge hak­ken is nu een­maal aan­trek­ke­lijk. Ook vrou­wen kun­nen op­ge­won­den wor­den door het dra­gen van sexy pumps. Je zou je dus kun­nen af­vra­gen of een hoop vrou­wen ook een schoe­nen­fe­tish heb­ben. De kast is al vol en toch is er geen schoen­win­kel vei­lig.

Ook Mees­te­res Bianca is een groot lief­heb­ster van het dra­gen van ho­ge hak­ken. De echte schoe­nen­fe­tish­ist kan dan ook pri­ma bij haar te­recht. Het gaat dan niet al­leen om het kus­sen en het be­snuf­fe­len van schoe­nen maar ook om het voe­len van de hak­ken in je li­chaam.

Ook als je iets met blo­te voe­ten hebt kun je pri­ma bij de­ze Do­mi­na te­recht. Als je haar voe­ten ver­went met bij­voor­beeld het lak­ken van de teen­na­gels of een door het ge­ven van een voet­mas­sa­ge dan ver­dien je een be­lo­ning. Mis­schien mag je haar voe­ten kus­sen en be­snuf­fe­len. Voor de wa­re voe­ten­fe­tish­ist is er de na­tuur­lijk de ul­tie­me eer om be­vre­digd te wor­den door haar voe­ten. Hoe zou dat voe­len, je lul tus­sen haar te­nen?

© 2011-2021 meesteresbianca.nl
www.meesteresbianca.nlFoto's