Tekening zwarte Domina dwingt slaaf voeten schoon te likken
Ge­dwon­gen de voe­ten van de­ze zwar­te Do­mi­na te lik­ken is niet echt een zwa­re straf.

Voet­fetish

De meest voor­ko­men­de fe­tish is waar­schijn­lijk voet­fe­tish en komt hoofd­za­ke­lijk voor bij man­nen. Er is dus veel te doen om­trent vrou­wen voe­ten in BDSM land en ook daar­bui­ten. Bij de voet­fe­ti­shist gaat het spe­ci­fiek om voe­ten, meest­al blo­te voe­ten. Niet te ver­war­ren met spe­ci­fie­ke lief­heb­bers van schoe­nen of laar­zen, die heb­ben hun ei­gen fe­tish na­me­lijk schoen­fe­tish en laars­fe­tish; daar­bij komt het schoei­sel op de eer­ste plaats. Voor de wa­re voet­fe­ti­shist komt de voet op de eerst plaats.

Voe­ten lief­heb­ben
Ie­mand met een voet­fe­tish wil de voe­ten vaak voe­len, stre­len, kus­sen, lik­ken en rui­ken etc. An­de­re vor­men van be­min­nen zijn het zui­gen op de te­nen of zelfs een deel van de voet in de mond ne­men. Ie­de­re voet­fe­ti­shist heeft zijn spe­ci­fie­ke voor­keur, de ene houd van stink­voe­ten en de an­de­re juist van fris­se voe­ten. Ge­lief­de be­zig­he­den zijn het ver­zor­gen van de voe­ten zo­als het aan­bren­gen van na­gel­lak en het lang­du­rig mas­se­ren van de voe­ten. Een 'foot­job' is na­tuur­lijk een groot feest voor de voet­fe­ti­shist.

Vrou­wen voe­ten in de Fem­dom
Een ul­tie­me maar ook zeer ne­de­ri­ge be­groe­ting voor een sub is dan ook het kus­sen van de voe­ten van een Mees­te­res. Ui­ter­aard is dat een gro­te eer voor de on­der­da­ni­ge. Laag bij de grond aan de voe­ten zit­ten sym­bo­li­seert ook de plek van de on­der­da­ni­ge. Ge­dwon­gen schoon­lik­ken van de voe­ten van een Mees­te­res is een straf. Voor de voet­fe­ti­shist niet echt een zwa­re straf.

© 2011-2021 pieter van crenzo
www.meesteresbianca.nlFemdom Art