Tekening Meesteres pijnigt slaaf in wachtkamer tandarts
De tand­arts helpt je van je pijn af!

Pijn­slet

Een pijn­slet is een be­na­ming voor ie­mand die op­ge­won­den wordt van het ont­van­gen van fy­sie­ke pijn. Bin­nen de BDSM wordt de naam slet ge­bruikt voor zo­wel man­nen als voor vrou­wen. Over het al­ge­meen is een pijn­slet on­der­da­nig maar dat hoeft niet al­tijd zo te zijn.

Hoe kan pijn fijn zijn?
Na een pijn er­va­ring maakt het li­chaam de stof en­dor­fi­ne aan. De­ze stof on­der­drukt de pijn en geeft ook een wel­be­ha­gen ge­voel, een soort high ge­voel. In een ide­a­le si­tu­a­tie zul­len er gol­ven van en­dor­fi­ne gaan stro­men en kan de pijn­slet er zelfs geil van wor­den. Dit ef­fect zal niet met­een ge­beu­ren maar heeft even tijd no­dig om op gang te ko­men.

Waar­om is een tand­arts­be­han­de­ling niet geil?
Een tand­arts­be­han­de­ling is niet geil om­dat de­ze si­tu­a­tie niet ide­aal is om toe te ge­ven aan sek­su­e­le uit­spat­tin­gen. Er zal wel en­dor­fi­ne vrij­ko­men, maar ook al is de pa­tiënt een ex­tre­me pijn­slet, des­on­danks zal hij of zij de eu­fo­rie blok­ke­ren. Een feit is wel dat de tand­arts je juist van de kies­pijn af helpt en dat is ook heel ple­zie­rig!

© 2011-2021 pieter van crenzo
www.meesteresbianca.nlFemdom Art