Tekening slaaf gaat gepegd worden in de parkeergarage door een zwarte Domina
Peg­ging is erg po­pu­lair in de we­reld van de BDSM.

Meesteres gaat slaaf peggen

Peg­gen is af­ge­leid van peg­ging, een nieuw woord af­kom­stig uit de VS. Het be­te­kend neu­ken maar dan om­ge­keerd. Dus een vrouw neukt met haar voor­bind­dil­do een man in de kont. De­ze han­de­ling noemt men dan een peg­ging. De vrouw pegt en de man wordt gepegd.

Bij een kop­pel is vaak de­ge­ne die pe­ne­treert ook de meest do­mi­nan­te per­soon. Daar­om heeft een vrouw met een voor­bind­dil­do een mach­tige uit­stra­ling. Meest­al er­vaart een man in de kont ge­neukt wor­den als erg ver­ne­de­rend. Kort­om dit zijn pri­ma ele­men­ten voor een mooie Fem­dom il­lu­stra­tie.

Peg­ging is erg po­pu­lair bin­nen de BDSM. Een Mees­te­res die haar slaaf pegt voelt zich hier­door mach­tig en krach­tig. Een slaaf die gepegd wordt zal zich ver­ne­derd voe­len en soms zal hij zelfs pijn moe­ten lij­den maar meest­al zal hij er ook op­ge­won­den van ra­ken.

Een goe­de re­de voor een peg­ging ses­sie is om de te­gen­over­ge­stel­de er­va­ring op te doen. Met an­de­re woor­den een man zal er­va­ren wat het is om ge­pe­ne­treerd te wor­den, en de vrouw zal er­va­ren wat het is om ie­mand te pe­ne­tre­ren. He­te­ro's hoe­ven niet bang te zijn over hun ge­aard­heid im­mers bei­de part­ners heb­ben een ver­schil­lend ge­slacht.

© 2011-2021 pieter van crenzo
www.meesteresbianca.nlFemdom Art