Tekening van een aantrekkelijke donkere Meesteres met rode voorbinddildo.
Waar­om is naast de maat ook de kleur van de strap­on be­lang­rijk?

Het oog wil ook wel wat!

Op een of an­de­re ma­nier, kun­nen de mees­te sla­ven veel meer mar­te­ling tolereren van een goed uit­zien­de Mees­te­res in een mooie om­ge­ving dan een ou­de heks in een krot. Dat geldt ze­ker des te meer voor vi­su­eel in­ge­stel­de sla­ven. Een goe­de vergelijking is dat eten ook lek­ker­der smaakt wan­neer het er goed uitziet op je bord in een prach­tig res­tau­rant. Na­tuur­lijk spe­len er meer fac­to­ren mee zo­als al­le ri­tu­e­len rond­om een BDSM spel.

Een groot mis­ver­stand is dat de Mees­te­res er goed uit moet zien voor het ge­not van de slaaf. Zij be­paald zelf waar­om ze er aan­trek­ke­lijk uit wil zien. Dat de slaaf dat ple­ziert is voor hem mooi mee­ge­no­men, maar blijft wel on­der­ge­schikt.

Ten slot­te nog iets wat het oog ook graag wil is de keu­ze van de voor­bind­dil­do. Af­ge­zien van de maat kan men zich af­vra­gen of de­ze zoveel mo­ge­lijk op het man­ne­lijke ge­slachts­deel moet lij­ken. Als de Do­mi­na niet over­dre­ven veel wil lij­ken op een man dan is iets als bij­voor­beeld een ro­de voor­bind­dil­do een uit­ste­ken­de keu­ze. Im­mers het oog wil ook wat!

© 2011-2021 pieter van crenzo
www.meesteresbianca.nlFemdom Art