Tekening van het bos met een zwarte Meesteres in groene latex outfit met haar witte slaaf aan de riem
De vrije na­tuur biedt prach­ti­ge mo­ge­lijk­he­den om eens lek­ker te ge­nie­ten.

De bos­wande­ling

De vrije na­tuur biedt prach­ti­ge mo­ge­lijk­he­den om eens lek­ker te re­creëren. Dat kan na­tuur­lijk ook in BDSM stijl, dan wordt het te­vens een span­nend uit­stap­je. Lek­ker in de fris­se lucht en dat is wat an­ders dan in een mooi in­ge­rich­te stu­dio.

Een goed be­gin is een fris­se bos­wan­de­ling waar­bij het ver­stan­dig is de slaaf aan de lei­band te hou­den, zo­dat hij niet zijn ei­gen weg kan gaan. Als er een fijn plek­je wordt ge­von­den dan kun­nen de ver­sna­pe­rin­gen ge­nut­tigd wor­den. Over­bo­dig om te ver­tel­len dat de slaaf ook al­les moet dra­gen voor het uit­stap­je. De Mees­te­res gaat op een de­ken­tje zit­ten en de sub op de ka­le grond met mis­schien wel vie­ze beest­jes en in­sec­ten. Als de sub zich net­jes heeft ge­dra­gen dan mag hij mis­schien ook een hap­je en een slok­je. Als hij zich heeft mis­dra­gen, of ge­woon om­dat de Mees­te­res dat wenst dan bindt ze haar slaaf vast aan een boom. Ten slot­te slaat zij hem met een tak met door­nen en aait hem met brand­ne­tels.

Dit is maar een klei­ne keu­ze van BDSM din­gen die de na­tuur ons biedt.

© 2011-2021 pieter van crenzo
www.meesteresbianca.nlFemdom Art