Tekening witte slaaf krijgt billenkoek door een donkere Meesteres
Is over de knie en bil­len­koek krij­gen een echte straf?

Over de knie en bil­len­koek

Bil­len­koek is een lijf­straf waar­bij men met open hand of met een voor­werp op de blo­te bil­len van een an­der slaat. In het ver­le­den, ge­bruik­te men het als straf bij de op­voe­ding van kin­de­ren. Te­gen­woor­dig past bil­len­koek goed in een min of meer ero­tisch spel tus­sen vol­was­se­nen on­der­ling.

Bin­nen de BDSM is over de knie en bil­len­koek een wa­re fe­tish en zijn er ve­le lief­heb­bers voor. De­ze wij­ze van straf­fen heeft ook wel iets grap­pigs, voor­al wan­neer een vol­was­sen slaaf over de knie gaat van zijn Mees­te­res. Voor vol­was­se­nen is het door­gaans niet zo pijn­lijk maar het is eer­der ver­ne­de­rend om­dat het juist een op­voed­kun­di­ge straf voor kin­de­ren was. De slaaf zal ex­tra ver­ne­derd wor­den als hij met een zool van een slip­per of pan­tof­fel wordt ge­sla­gen.

Over de knie en bil­len­koek ont­van­gen kan heel goed in een rol­len­spel ver­werkt zijn, maar los daar­van is het net zo goed uit­voer­baar. Pas maar op, als je denkt dat het niks voor jou is dan kun je wel­eens be­dro­gen uit ko­men!

© 2011-2021 pieter van crenzo
www.meesteresbianca.nlFemdom Art