domina-slaaf-voet

Femdom Art

De Fem­dom Art van Pieter van Crenzo heeft een ei­gen stijl. De­ze car­toon­ach­ti­ge te­ke­nin­gen heb­ben een be­paal­de hu­mor. Met de hu­mor wordt De BDSM zelf niet be­la­che­lijk ge­maakt, maar het be­na­drukt een be­paal­de es­sen­tie uit de­ze we­reld waar vrou­wen de baas zijn. Door spe­ci­fie­ke voor­keur van de au­teur to­nen de il­lus­tra­ties meest­al een don­ke­re Mees­te­res met een blan­ke slaaf. Dat wil niet zeg­gen dat daar­mee an­de­re vor­men ver­keerd zou­den zijn.

Het meest re­cen­te kunst­werk staat links aan het be­gin. In de loop der tijd zijn de te­ke­nin­gen meer uit­voe­rig. Je ziet voor­uit­gang in be­paal­de ele­men­ten, zo­als de ge­de­tail­leer­de ach­ter­gron­den van dun­geons of glan­zend la­tex in kle­ding.

De tekst naast de il­lu­stra­tie be­vat een kor­te in­lei­ding in een be­paald on­der­werp uit de BDSM we­reld. De in­for­ma­tie is be­wust kort ge­hou­den om de le­zer een in­druk te ge­ven. Soms gaat het ar­ti­kel over een on­der­werp spe­ci­fiek uit de Fem­dom. Ui­ter­aard mis­sen er nog tal­lo­ze za­ken, maar zo nu en dan zul­len er up­dates plaats vin­den.


Meesteres en slaaf bij de tandarts
Hoge hak fetish in de schoenenwinkel
Donkere Meesteres met rode voorbinddildo.
elektrische vliegenmepper
Meesteres leert slaaf tellen
Zwarte Domina gaat slaaf peggen
Meesteres domineert slaaf als hond
Ongelijk­waardigheid grote donkere Meesteres kleine blanke slaaf
Donkere Meesteres in een dungeon
Meesteres ranselt slaaf in paardenstal
Boswandeling in BDSM stijl
Zwarte Domina rolt slaaf met prikroller
Slaaf wordt getraintd door een zwarte Domina
Domina krast BDSM Sporen op de rug van slaaf
Meesteres slaat met mattenklopper
Over de knie en Billenkoek
Lustslaaf beft donkere Meesteres
Domina laat slaaf uit hondenbakje drinken
Voeten schoonlikken van donkere Domina
Facesitting tekening met donkere Domina