Zwarte verpleegster Bianca toont kunstvagina voor seksuele voorlichting

Hoe ga je met een zwart kutje om?

lengte: 3 min. 22 sec. formaat: 480x360


10. Sek­su­e­le voor­lich­ting

Een pa­tiënt ligt op bed en denkt al­leen maar aan seks. Dat is dui­de­lijk zicht­baar want zijn pik staat recht op. Hoe voelt een zwart poes­je van bin­nen? Mag hij neu­ken? Maar wat weet hij ei­gen­lijk van het vrou­we­lijk li­chaam? In elk ge­val kan wat bij­scho­ling geen kwaad.

Zus­ter Bianca ziet zijn stij­ve lul en rolt er met­een een con­doom over­heen. Ze ge­biedt hem van het bed te ko­men en te gaan staan, ze zal hem eens een les­je le­ren! De don­ke­re ver­pleeg­ster heeft er ver­stand van. Ze trekt aan zijn lid om de­ze goed stijf te krij­gen voor de les. Hoe ga je met een kut­je om? Waar zit het klit­je? Dit zijn al­le­maal van die bran­den­de vra­gen die eens be­ant­woord moe­ten wor­den.

De Zus­ter legt het al­le­maal uit in de­ze vi­deo waar­bij haar nieuws­gie­ri­ge leer­ling het ook in de prak­tijk moet bren­gen. Sek­su­e­le voor­lich­ting met een knip­oog na­tuur­lijk!


Je kunt ex­clu­sie­ve fo­to's en vi­deo's zien voor een ge­ring be­drag. Met be­hulp van een 0906 num­mer kun je toe­gang krij­gen tot de­ze spe­ci­a­le con­tent. De kos­ten zijn voor Ne­der­land ca €0,80 pm, voor Bel­gië ca €1,00 pm en voor Luxem­burg ca €1,15 pm. Je kunt zelf be­pa­len wat je wilt zien en hoe lang je wilt blij­ven.