Donkere Meesteres Bianca neukt slaaf

Pegging sessie met donkere Domina

lengte: 5 min. 17 sec. formaat: 480x360


13. Pegging met rode strapon

Peg­ging is de han­de­ling waar­bij een vrouw neukt een man in de kont met een voor­bind­dil­do. Naast de fo­to­se­rie is er ook de vi­deo die hier is te be­schre­ven. Voor de­ze ste­vi­ge peg­ging draagt Mees­te­res Bianca een ro­de strap­on om haar mid­del en aan haar han­den zwar­te la­tex hand­schoe­nen. Ver­der is ze ge­kleed in le­der­look leg­ging, la­tex top­je en ho­ge laar­zen.

Een slaaf zon­der kle­ren staat ge­bo­gen over de ta­fel te wach­ten op wat ko­men gaat. On­der­tus­sen doet de Mees­te­res een flin­ke klod­der glij­mid­del op haar han­den en op de voor­bind­dil­do. Harts­toch­te­lijk rekt ze zijn slet­ten­kont hand­ma­tig op. Als zijn gaat­je groot ge­noeg is dan is de tijd aan­ge­bro­ken om te neu­ken. Lang­zaam duwt de don­ke­re Mees­te­res de dik­ke kunst lul bij hem er van ach­te­ren in. Als het ding er ver ge­noeg in zit dan be­gint ze met veel pas­sie te sto­ten. Ze neukt hem diep in zijn reet! Hij zucht en kermt, maar dat hoort er ui­ter­aard al­le­maal bij!

Ben je nieuws­gie­rig naar het ge­voel om ge­neukt te wor­den? Pro­beer dan eens een peg­ging!


Je kunt ex­clu­sie­ve fo­to's en vi­deo's zien voor een ge­ring be­drag. Met be­hulp van een 0906 num­mer kun je toe­gang krij­gen tot de­ze spe­ci­a­le con­tent. De kos­ten zijn voor Ne­der­land ca €0,80 pm, voor Bel­gië ca €1,00 pm en voor Luxem­burg ca €1,15 pm. Je kunt zelf be­pa­len wat je wilt zien en hoe lang je wilt blij­ven.