Donkere Meesteres Bianca met Kanten panty

Trampling zonder schoenen

lengte: 5 min. 12 sec. formaat: 480x360


12. Trampling met kanten panty

Trampling in de BDSM is een be­zig­heid waar­bij de do­mi­nant een on­der­da­ni­ge met de voe­ten ver­trapt. Na­tuur­lijk niet zo erg dat de on­der­da­ni­ge er aan ka­pot gaat maar het mag wel een bee­tje pijn­lijk zijn. Dit kan door bij­voor­beeld met of zon­der schoe­nen op ie­mand te gaan staan of over ie­mand heen te lo­pen. Het gaat er­om dat er met de voe­ten druk wordt uit­ge­oe­fend op het li­chaam van de on­der­da­ni­ge.

Mees­te­res Bianca trekt een kan­ten pan­ty aan voor een trampling. De­ze kan­ten pan­ty zorgt voor ex­tra krie­be­ling op het li­chaam van de slaaf. Bo­ven­dien een trampling zon­der schoe­nen is ook erg geil van­we­ge het di­rec­te con­tact met haar voet­zo­len en zijn huid. Om te be­gin­nen drukt ze haar te­nen ste­vig op de te­pels van de on­der­da­ni­ge man. Even la­ter krij­gen zijn ge­zicht en ede­le de­len een ste­vi­ge be­han­de­ling. Ge­not en pijn wor­den snel af­ge­wis­seld tot­dat hij bij­na niet meer kan.

Je hoeft geen me­de­lij­den met de slaaf te heb­ben hoor!


Je kunt ex­clu­sie­ve fo­to's en vi­deo's zien voor een ge­ring be­drag. Met be­hulp van een 0906 num­mer kun je toe­gang krij­gen tot de­ze spe­ci­a­le con­tent. De kos­ten zijn voor Ne­der­land ca €0,80 pm, voor Bel­gië ca €1,00 pm en voor Luxem­burg ca €1,15 pm. Je kunt zelf be­pa­len wat je wilt zien en hoe lang je wilt blij­ven.