Zwarte masseuse in sexy lingerie geeft massage

Hij wordt verwend met een erotische massage!

lengte: 3 min. 32 sec. formaat: 480x360


9. Erotische massage

Ont­van­gen van een ero­ti­sche mas­sa­ge is puur ge­nie­ten en bo­ven­dien erg geil! Een man ligt ont­span­nen op zijn buik op een mas­sa­ge­ta­fel. Hij zal heer­lijk ver­wend wor­den en hoeft niets te doen, be­hal­ve ge­nie­ten van de ses­sie na­tuur­lijk!

De don­ke­re mas­seu­se is ge­kleed in sexy lin­ge­rie en ho­ge laar­zen. Ze smeert mas­sa­ge olie op zijn he­le li­chaam in­clu­sief zijn bil­len. Als de olie goed in­ge­smeerd is door de mas­seu­se, dan klimt zij ook op de mas­sa­ge­ta­fel. Ze ge­bruikt als eer­ste haar han­den om zijn spie­ren wat los­ser te ma­ken, Ver­vol­gens ge­bruikt ze haar he­le li­chaam om over hem heen te glij­den. Het li­cha­me­lij­ke con­tact tus­sen bei­de is niet al­leen op­ti­maal en glib­be­rig maar ook ont­zet­tend geil. Na­dat al­le plek­ken van rug en on­der­li­chaam zijn be­han­deld mag hij zich om­draai­en. De borst­kas en ge­slachts­de­len krij­gen even­eens een gei­le ero­ti­sche mas­sa­ge die hij lang zal heu­gen!

Naast de­ze vi­deo is er ook een ero­ti­sche mas­sa­ge fo­to­se­rie!


Je kunt ex­clu­sie­ve fo­to's en vi­deo's zien voor een ge­ring be­drag. Met be­hulp van een 0906 num­mer kun je toe­gang krij­gen tot de­ze spe­ci­a­le con­tent. De kos­ten zijn voor Ne­der­land ca €0,80 pm, voor Bel­gië ca €1,00 pm en voor Luxem­burg ca €1,15 pm. Je kunt zelf be­pa­len wat je wilt zien en hoe lang je wilt blij­ven.