Donkere Domina met een Komkommer en slaaf voor een anaalspel

Tijd voor anaal spel met komkommer!

lengte:3 min. 04 sec. formaat: 480x360


5. Anaal spel met komkommer

Het is kom­kom­mer­tijd, zo­ge­zegd! Daar moet no­dig eens wat aan ge­daan wor­den. Tijd voor ac­tie! Men ne­me een slaaf, een kom­kom­mer en pot­je glij­mid­del dat is al­les wat no­dig is voor een aar­dig spel­le­tje ter ver­maak van een Do­mi­na. Waar­om zou je een du­re dil­do ne­men? De groen­te­boer heeft er ge­noeg!

Mees­te­res Bianca stopt de kom­kom­mer in de kont van een slaaf. “ja, het is toch lek­ker om te wor­den ge­neukt in je reet?” Vraagt ze nog, ter­wijl ze de plant­aar­di­ge dil­do er een flink stuk in­duwt. De slaaf be­gint te ker­men, maar daar lui­stert de Mees­te­res niet naar en ze roert de kom­kom­mer nog ver­der in zijn reet. “Lek­ker hè?” vraagt ze nog met een iro­ni­sche toon.

Be­kijk zelf de­ze vi­deo om te zien wat er nog meer ge­beurt! Waar­schuw­ing: als je daar­na nooit meer een kom­kom­mer kunt zien zon­der aan de­ze vi­deo te den­ken, dan is dat je ei­gen schuld!


Je kunt ex­clu­sie­ve fo­to's en vi­deo's zien voor een ge­ring be­drag. Met be­hulp van een 0906 num­mer kun je toe­gang krij­gen tot de­ze spe­ci­a­le con­tent. De kos­ten zijn voor Ne­der­land ca €0,80 pm, voor Bel­gië ca €1,00 pm en voor Luxem­burg ca €1,15 pm. Je kunt zelf be­pa­len wat je wilt zien en hoe lang je wilt blij­ven.