Video Index

Special Content

On­der­staan­de in­dex toont al­le be­schik­ba­re vi­deo’s. Wil je eerst meer in­for­ma­tie? Klik dan op een af­beel­ding voor een be­schrij­ving van die vi­deo met even­tu­e­le aan­vul­len­de in­for­ma­tie. De mees­te vi­deo’s staan op zich­zelf, maar van en­ke­le is er ook fo­to­se­rie be­schik­baar, zie daar­voor de fo­to-in­dex.

17. Ballbusting door twee Meesteressen

Ballbusting door donkere Meesteressen

Mees­te­res Bianca en Mees­te­res V Ebony zijn al­le­bei lief­heb­sters van ball­bust­ing en ge­nie­ten van een slaaf kei hard in zijn bal­len te schop­pen zon­der ge­na­de!

lengte 3 min 20 sec. HD-720p meer informatie ...


16. Hoge hakken pijpen van dijhoge laarzen

Mannelijke Sub aanbidt dijhoge laarzen

Een laars­fe­ti­sjist moet ho­ge hak­ken deep­throat pij­pen en dij­ho­ge laar­zen aan­bid­den. Je ziet echte kinky laar­zen in de­ze vi­deo.

lengte: 4 min 45 sec. HD-720p meer informatie ...


15. Billenkoek 'over de knie'

Sub ligt over de knie en krijgt billenkoek met de mattenklopper

Een on­der­da­ni­ge man ver­dient bil­len­koek en gaat over de knie. Hij krijgt een flink pak slaag met de mat­ten­klop­per tot zijn bil­len rood zijn.

Lengte: 2 min 13 sec. HD-720p meer informatie ...


14. Voetfetisjist in extase

Man aanbidt donkere voet

Een voet­fe­ti­sjist ver­eert mooie don­ke­re voe­ten. Het is pu­re ver­wen­ne­rij voor een on­der­da­ni­ge om zul­ke voe­ten in zijn ge­zicht te voe­len.

Lengte: 3 min 40 sec. HD-720p meer informatie ...


13. Pegging met rode strapon

Pegging Meesteres neukt slaaf

Don­ke­re Do­mi­na pe­ne­treert een slaaf met een ro­de strap­on. Ben je nieuws­gie­rig naar het ge­voel om ge­neukt te wor­den? Pro­beer dan eens een peg­ging!

lengte: 5 min. 17 sec. formaat: 480x360 meer informatie ...


12. Trampling met kanten panty

Donkere Meesteres met Kanten panty

Trampling met een kan­ten pan­ty zorgt voor ex­tra krie­be­ling op het li­chaam van de slaaf en bo­ven­dien haar voe­ten voe­len is erg geil.

lengte: 5 min. 12 sec. formaat: 480x360 meer informatie ...


11. Adem(be)ne­men­de Face­sit­ting

Donkere Verpleegster zit op iemands gezicht

Don­ke­re zus­ter in ver­pleeg­sters­uni­form doet een face­sit­ting on­der­zoek. Hoe lang kun­nen haar dik­ke bil­len op het ge­zicht van haar pa­tiënt zit­ten?

lengte: 2 min. 54 sec. formaat: 480x360 meer informatie ...


10. Sek­su­e­le voor­lich­ting

Zwarte verpleegster met naakte man

Hoe ga je met een kut­je om? Zus­ter Bianca legt het al­le­maal uit in de­ze vi­deo. Haar leer­ling zal het na­tuur­lijk ook in de prak­tijk moe­ten bren­gen!

lengte: 3 min. 22 sec. formaat: 480x360 meer informatie ...


9. Erotische massage

Zwarte masseuse, gekleed in sexy lingerie geeft een man een massage

Voor een ero­ti­sche mas­sa­ge ge­bruikt de don­ke­re mas­seu­se haar he­le li­chaam. De ge­slachts­de­len van de man krij­gen een gei­le be­han­de­ling die hij lang zal her­in­ne­ren!

lengte: 3 min. 32 sec. formaat: 480x360 meer informatie ...


8. Teennagels lakken

Voet van donkere Meesteres

Een lief­de­vol­le taak voor een voet­fe­ti­sjist is teen­na­gels lak­ken! Wan­neer hij klaar is, mag hij haar bei­de voe­ten kus­sen als blijk van waar­de­ring.

lengte: 2 min. 56 sec. formaat: 480x360 meer informatie ...


7. Meesteres scheurt kleren

Meesteres scheurt kleren in stukken

Eerst wor­den de slaaf zijn kle­ren van zijn lijf ge­scheurd, daar­na krij­gen zijn rug en bil­len het zwaar te ver­du­ren van een flog­ger. Heer­lijk om op die ma­nier je ener­gie kwijt te ra­ken!

lengte: 3 min. 14 sec. formaat: 480x360 meer informatie ...


6. CBT met wasknijpers

Wasknijpers op geslachtsdelen

CBT de af­kor­ting van Cock and Ball Tor­ture. In de­ze vi­deo wordt de zak on­der­wor­pen aan een heel pak was­knij­pers. Ge­niet jij ook van CBT?

lengte: 3 min. 31 sec. formaat: 480x360 meer informatie ...


5. Anaal spel met komkommer

Domina met Komkommer en slaaf

De ti­tel spreekt voor zich, met de kom­kom­mer als seks­speel­tje. Be­kijk de­ze vi­deo om te zien wat er nog meer ge­beurt!

lengte:3 min. 04 sec. formaat: 480x360 meer informatie ...


4. Kaarsvetspel

Meesteres houdt kaars boven de pik van de sub

In dit spel wordt heet kaars­vet over de ge­slachts­de­len van een slaaf ge­drup­peld. De­ze be­han­de­ling ver­oor­zaakt een ge­wel­di­ge sen­sa­tie wat hem erg geil maakt.

lengte: 7 min. 49 sec. formaat: 480x360 meer informatie ...


3. Golden Shower

Donkere Meesteres plast over slaaf

Van­uit een per­vers ge­zichts­punt zie je hoe de Mees­te­res op een sub plast. Voor echte sla­ven de ul­tie­me eer om het kost­ba­re vocht te mo­gen ont­van­gen!

lengte: 0 min. 45 sec. formaat: 480x360 meer informatie ...


2. Elektrische vliegenmepper

Meesteres kwelt slaaf met elektrische vliegenmepper

Be­han­de­ling met elek­tri­sche schok­ken kan wel tot ver­ras­send re­sul­taat lei­den, wat op zich na­tuur­lijk wel weer leuk is. Maar dat zul je zelf moe­ten be­oor­de­len!

lengte: 5 min. 11 sec. formaat: 480x360 meer informatie ...


1. Tepel en pik marteling

Meesteres in zilverkleurige legging zit op naakte slaaf

De sa­dis­ti­sche Do­mi­na slaat de pik en bal­len van de slaaf met een rij­zweep en kwelt zijn he­le li­chaam. Zijn te­pels zijn pijn­lijk ge­mar­teld met me­ta­len klem­men.

lengte: 4 min. 17 sec. formaat: 480x360 meer informatie ...