Donkere Meesteres Bianca met rode strapon pakt slaaf van achter

Voor een pegging is een strapon essentieel!

46 foto's


9. Pegging met rode strapon

Peg­ging is het neu­ken van een man door een vrouw met een voor­bind­dil­do. De­ze sek­su­e­le ac­ti­vi­teit is erg po­pu­lair in de Fem­dom-scene waar­bij het na­tuur­lijk om de vrou­we­lij­ke macht gaat. Na­tuur­lijk is het als he­te­ro­sek­su­e­le man een ver­ne­de­ren­de er­va­ring om in je kont te la­ten neu­ken. Maar daar gaat het juist al­le­maal om in de BDSM! De­ze span­nen­de fo­to­se­rie laat dit uit­ste­kend zien!

Mees­te­res Bianca draagt een zwar­te glim­men­de leg­ging, ho­ge laar­zen en la­tex top­je. Ze stapt in de een ro­de dil­do har­nas, trekt de­ze om­hoog en bindt de­ze vast zo­dat de kunst­lul schuin naar vo­ren richt. Door haar span­nen­de uit­stra­ling zul­len ve­le man­nen be­to­verd wor­den en in haar macht ge­van­gen wor­den ge­no­men. Voor­dat het neuk­feest gaat be­gin­nen speelt ze eerst met haar nep pik als­of het haar ei­gen lul is. Dan laat ze haar sub pij­pen als een echte slet. Tot slot wordt de­ze sloe­rie van ach­te­ren ste­vig gepegd door een prach­ti­ge don­ke­re Mees­te­res met een dik­ke voor­bind­lul!

Als aan­vul­ling op de­ze fo­to­se­rie, is er ook een peg­ging vi­deo be­schik­baar.


Je kunt ex­clu­sie­ve fo­to's en vi­deo's zien voor een ge­ring be­drag. Met be­hulp van een 0906 num­mer kun je toe­gang krij­gen tot de­ze spe­ci­a­le con­tent. De kos­ten zijn voor Ne­der­land ca €0,80 pm, voor Bel­gië ca €1,00 pm en voor Luxem­burg ca €1,15 pm. Je kunt zelf be­pa­len wat je wilt zien en hoe lang je wilt blij­ven.