Foto Index

Special Content

Hier­on­der vind je al­le fo­to­se­ries. Wil je eerst meer in­for­ma­tie over wat je kunt ver­wach­ten van een be­paal­de fo­to­se­rie? Klik dan op één van on­der­staan­de fo­to’s voor een be­schrij­ving. Even­tu­eel is er te­vens een be­schrij­ving over dat spe­ci­fie­ke BDSM as­pect. De mees­te fo­to­se­ries staan op zich­zelf, maar van som­mig­en is er even­eens een vi­deo be­schik­baar met het zelf­de on­der­werp.

10. Demand u to beg for mercy slave gangbang

Twee donkere Meesteressen straffen een slaaf

Mees­te­res Bianca en Mees­te­res V Ebony heb­ben sa­men hun eer­ste sla­ven­gang­bang ge­or­ga­ni­seerd. Het re­sul­taat is te zien in de­ze prach­ti­ge fo­to­se­rie.

64 foto's HiRes meer informatie ...


9. Pegging met rode strapon

Meesteres met rode voorbinddildo pakt slaaf van achter

Voor een ste­vi­ge peg­ging bindt de don­ke­re Do­mi­na de ro­de strap­on om. Eerst moet de sub pij­pen en daar­na wordt hij van ach­te­ren ge­no­men!

46 foto's meer informatie ...


8. Ver­pleeg­ster­suni­form

Witte panty onder verpleegster uniform

Heb je wel­eens ero­ti­sche fan­ta­sieën met een knap­pe ver­pleeg­ster in uni­form? Of ge­voe­lens waar je over­ge­le­verd bent aan de ge­na­de van een ver­pleeg­ster?

86 foto's meer informatie ...


7. Erotische Massage

Meesteres in zwarte lingerie

Ge­do­mi­neerd wor­den zon­der pijn, ja dat kan! Ge­kleed in sexy body­stocking en zwar­te laar­zen geeft de mas­seu­se een ero­ti­sche mas­sa­ge.

44 foto's meer informatie ...


6. Korset in Femdom

Meesteres in korset domineert slaaf

Do­mi­ne­ren in kor­set geeft een klas­siek BDSM ta­fe­reel. Voor de sa­dis­ti­sche ac­ties dient een slaaf als speel­ob­ject.

104 foto's meer informatie ...


5. Schoen­fe­tisj en hoge­hak­fetisj

Open schoen met donkere voet

Voor een ho­ge­hak­fe­tisj­ist is het een pijn­lijk ge­not wan­neer hij een ho­ge hak in zijn huid krijgt. De­ze fo­to­se­rie is ge­nie­ten voor lief­heb­bers van schoe­nen met ho­ge hak­ken.

71 foto's meer informatie ...


4. Billenkoek en lijfstraf

Meesteres knijpt slaaf in tepels

Ge­kleed in le­ren rok en lui­paard top­je straft de Mees­te­res haar slaaf met bil­len­koek en an­de­re lijf­straf­fen.

79 foto's meer informatie ...


3. Voor­bind­dil­do

Meesteres met rode voorbinddildo

Om een do­mi­nan­te vrouw met een voor­bind­dil­do te zien is mis­schien een tik­kel­tje vreemd, maar wel erg span­nend! Dit is een ero­ti­sche en ar­tis­tie­ke fo­to­se­rie.

54 foto's meer informatie ...


2. Pik en ballen marteling

Donkere Meesteres in strakke kleding en zilverkleurige legging

De Su­ri­naam­se vor­men van de­ze Do­mi­na zijn dui­de­lijk zicht­baar in haar strak­ke kle­ding. Zo­dra zijn pik stijf is ge­word­en be­gint ze met de CBT!

27 foto's meer informatie ...


1. Leren jas

Meesteres in stoere leren jas

Het dra­gen van leer geeft een stoe­re en mach­tige uit­stra­ling en is soms ook bij­zon­der sexy. In de­ze eer­ste fo­to­se­rie wordt een tipje van de jas op­ge­licht!

15 foto's meer informatie ...