Banners en promomateriaal

Web­mas­ters, heb jij een leuke web­site die goed aan­sluit bij deze web­site? Dan is het mis­schien een goed idee om deze web­site te pro­mo­ten. Op deze pa­gi­na staan een aan­tal ban­ners die hier ge­schikt voor zijn. Even­tu­eel is er ook promo ma­te­ri­aal op maat te ma­ken. Neem in elk ge­val even con­tact op met web­de­sign.

Mail naar:

Kopieer de ge­wen­ste ban­ner, door rechts klik­ken en dan opslaan als. Up­load de ban­ner naar de­zelf­de map als je web­pa­gi­na op je web­site. Plaats dan de bij­be­hoor­en­de code op je web­pa­gi­na.

Standaard Banner

Meesteres Bianca

<a href="http://www.meesteresbianca.nl" target="_blank"><img src="Meesteres-Bianca-468.jpg" alt="Meesteres Bianca" title="Donkere Meesteres Bianca" width="468" height="60" style="border:none" /></a>

Halve banner

Meesteres Bianca

<a href="http://www.meesteresbianca.nl" target="_blank"><img src="Meesteres-Bianca-234.jpg" alt="Meesteres Bianca" title="Donkere Meesteres Bianca" width="234" height="60" style="border:none" /></a>