Algemene voorwaarden

Inhoud

MeesteresBianca.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is, inclusief (gevolg)schade als gevolg van het verlies van gegevens, omzet en/of winst, als gevolg van of op welke manier dan ook gerelateerd aan het gebruik of het (dis)functioneren van deze website. Iedere vorm van transactie die gedaan wordt door middel van deze website of die gebaseerd is op de inhoud van de website is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/bezoeker van de website. Op deze website zijn diverse links te vinden naar websites van derden. MeesteresBianca.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Auteursrecht

Op de inhoud en vormgeving van deze website rust auteursrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van MeesteresBianca.nl. Beeld en/of portretrecht kunnen (ook)van toepassing zijn.

Op alle foto's rusten portret- en auteursrechten. De afnemer mag de afbeeldingen en foto's uit de online galeries en producten uit bestanden die zijn gedownload van MeesteresBianca.nl enkel en alleen voor eigen gebruik inzetten. Dit geld ook als er voor de bestanden betaald is. Het is niet geoorloofd om deze producten te verspreiden, al dan niet bewerkt, zonder schriftelijke toestemming van MeesteresBianca.nl.

Linken

Linken en verwijzen naar de hoofdpagina van deze website is in beginsel toegestaan. MeesteresBianca.nl stelt het op prijs hiervan vooraf op de hoogte worden gesteld.

Voor het uitwisselen van linken hanteert MeesteresBianca.nl voor haar een aantal regels. De belangrijkste is dat de site waar MeesteresBianca.nl naar verwijst van voldoende kwaliteit is en de moeite waard is om te bezoeken. Daarnaast verwacht MeesteresBianca.nl een verwijzing terug die van voldoende kwaliteit is. Uitgewisselde linken worden voordurend gecontroleerd op de kwaliteit en bij onvoldoende kwaliteit zullen deze linken tijdelijk of permanent verwijderd worden.

Anti spam policy

Deze website bevat links naar de websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze partners of van andere partijen van de privacy wetgeving.

Disclaimer

MeesteresBianca.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van deze website. Evenmin is zij aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de site. En is zijn nooit tot enige schadevergoeding gehouden indien de website niet beschikbaar of toegankelijk is.

Vragen of meer informatie?

Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen aan: