nl-flag Welcome
facebook icon twitter icon
SM Ruimte

Sessie Den Haag

Van­af 13 ok­to­ber over­dag en avond is een ses­sie mo­ge­lijk in Bananas In Den Haag, maak nu al­vast een af­spraak! Zie Con­tact. Mocht je me niet kun­nen be­rei­ken via de te­le­foon dan mag je me een mail­tje stu­ren. Ses­sie in een ri­ante SM ruim­te van een half uur €85, één uur €150, in­clu­sief drank.

webcam-monitor-meesteres-bianca
Kom je cammen?


// tijdelijk