meesteres-bianca-rijzweep

Welkom bij Donkere Meesteres Bianca

Ik ben een don­ke­re Mees­te­res van Su­ri­naam­se af­komst. Heb je een ste­vi­ge pak slaag no­dig of ben je ge­woon nieuws­gie­rig? Als je vol­was­sen bent en in­te­res­se hebt in BDSM dan ben je van har­te wel­kom, an­ders ver­zoek ik je om de­ze web­site on­mid­del­lijk te ver­la­ten. Zou je graag een don­ke­re Mees­te­res wil­len die­nen? Pas maar op! Ik kan een he­le stren­ge sa­dis­ti­sche Do­mi­na zijn die je nog mis­schien wel lang zal kun­nen her­in­ne­ren.

Ont­dek zelf nog veel meer leu­ke din­gen op de­ze web­site!

Graag tot ziens,
Meesteres Bianca

Webcam

El­kaar via het com­put­er­scherm zien en dan span­nen­de din­gen doen, in­tiem en dis­creet. Is dit iets voor jou?

Heb je in­te­res­se om een knap­pe Do­mi­na voor de web­cam te die­nen? Je zult op­drach­ten voor me moe­ten uit­voe­ren, zo­dat ik je goed kan af­rich­ten tot mijn on­line­slaaf!

Contact mij eerst.

Let op! Je ont­vangt van mij ant­woord per mail, ver­meld je nick­name en je skype ac­count en in elk ge­val dat je een on­line­slaaf wil wor­den via skype. Je krijgt dan van mij ver­de­re in­struc­ties over de be­taal­wij­ze en hoe en wan­neer we aan de slag kun­nen.

Wees er snel bij!

Een abon­ne­ment heb je al van­af €50 per maand!